54.DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Hotel Horal, Špindlerův Mlýn 20.–22. 9. 2017

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor České společnosti nukleární medicíny nás letos pověřil zorganizováním 54. dnů nukleární medicíny.
Srdečně Vás zveme na 54. dny nukleární medicíny, které se uskuteční ve dnech 20.–22. 9. 2017 v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně.


Za organizační výbor:
MUDr. Martin Havel
MUDr. Petr Libus
MUDr. Otto Lang, Ph.D.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Účast na akci bude v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře a sestry a NLZP.